• Wydarzenia
 • Kontakt

  Gorzowski Klub Rotariański
  Dystrykt: D-2231
  Nr klubu: 31846

  ul. Orląt Lwowskich 3
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. +48 600 183 595

 • Spotkania Klubu Rotary Gorzów

  Każdy wtorek w Hotelu Qubus
  ul. Orląt Lwowskich 3
  o godzinie 19.00

 • Najnowsze
  • Julia Borowczyk z Rotary Club Gorzów Wielkopolski przebywała na rocznej wymianie w roku 2016-17 w USA.

   Ukończyła High School (dyplom z wyróżnieniem) i  otrzymała złotą odznakę oraz przynależność do National Honor Society.

  • We współpracy z Fundacją DKMS przeprowadziliśmy akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku.

  • W dniach 12-14 maja 2017r. miało miejsce w Bydgoszczy spotkanie informacyjne dla młodzieży wyjeżdzającej na długoterminowa wymianę. W spotkaniu wzięli udział również rodzice uczniów. Nie do przecenienia jest waga informacji i szkolenia jakie uzyskali uczestnicy. Mieli okazje również spotkać sie z młodzieżą, która podzieliła sie doswiadczeniami z poprzednich lat wymiany. Nasz klub reprezentowai: Kasia Śliwińska oraz Jakub Kraciuk z rodzicami.

  • Jakże miło czytać relacje koleżanki Magdaleny Sitek  z Rotary Club Kielce

  • Idea założenia Klubu Rotariańskiego w Gorzowie zrodziła się 20 lat temu i wówczas nikt jeszcze nie wiedział, jak potoczą się losy nas wszystkich, jak nasza działalność się rozwinie i czy w ogóle się rozwinie. Chcieliśmy pomagać. Chcieliśmy wykorzystać nasz potencjał i pomagać potrzebującym.  

   Czy się udało? Czy odnieśliśmy sukces?

  • 25 maja był niezwykle ważnym dnie dla naszego klubu, ale również dla studentów wymiany Su i Stampa oraz dla uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Gorzowie Wlkp.

    

   Zorganizowaliśmy Koncert Charytatywny. Dzięki wielkiej uprzejmości Bogusława Dziekańskiego, szefa Jazz Clubu Pod Filarami, wielkiego przyjaciela naszego klubu i wspaniałego animatora kultury gorzowskiej, koncert mógł odbyć się w niezwykle prestiżowym miejscu, jakim jest JAZZ CLUB Pod Filarami. Su Hyeon grała Chopina i muzykę koreańską, a uczniowie II LO śpiewali i grali standardy jazowe i piosenki pop. Nawet Stamp zaprezentował taniec wojownika tajskiego.

    

  • W inowrocławiu odbyła się w dnaich 23-25 czerwca 2017r.  Konferencja Dystryktu 2231.
   Nasz klub reprezentowała Krystyna Baj- Pawluk. Wróciła pod wielkim wrażeniem organizacji imprezy ( brawo koledzy z RC Inowrocław),   a także zainspirowana do dalszych aktywnych działań  w Rotary.
   Na naszej stronie klika zdjęć z Konferencji. Zachęcamy do zapoznania się z dokładną relacją z Konferecji na stronie  http://rotary.org.pl/

Koszty wymiany

As a guide, the up-front cost for Youth Exchange from this District (9710) is approximately $7,400. This varies from year to year, depending on the cost of insurance and airline fuel charges.


The up-front cost covers:

 • Airfares and Visas
 • Full Health, Accident and Travel Insurance, Property Insurance
 • Two Briefing Weekends (one fully accommodated) plus a debrief upon your return
 • Uniform (Including Jacket)
 • Ozikit (Souvenir & Presentation Material)
 • Business Cards with your photo


The Host Rotary Club overseas will provide:

 • Full board
 • Pocket money (amounts vary)
 • School Enrolment Fees at local high schools
 • Travel, food and accommodation at Rotary events


NOT included are:

 • Clothing and personal toiletries
 • Passport & Extra Travel (e.g Eurotour during holidays with other students)
 • Souvenirs and gifts
 • Some school excursions
 • Medications
 • Language Tuition
 • An Emergency fund of approximately $500


Amounts vary but we suggest you allow approximately $5,000 to $10,000 for additional expenses throughout the year. For example, the Eurotour alone costs around $3,100.

Naturally, you have to consider these amounts against what it normally costs to keep you for 12 months living at home.

Jako przewodnik, up-front koszt Wymiany Młodzieży z tej dzielnicy (9710) wynosi około 7.400 dolarów. To zmienia się z roku na rok, w zależności od kosztów ubezpieczenia oraz linie opłat paliwowych.

Up-front koszt obejmuje:

 • bilety lotnicze i Wizy
 • Pełne ubezpieczenie zdrowotne, wypadkowe i turystyczne, ubezpieczenia majątkowe
 • Dwa Weekendy Briefing (jeden w pełni zakwaterowani) plus cenną pamiątką po powrocie
 • Jednolita (w tym kurtka)
 • Ozikit (Souvenir & Material Prezentacja)
 • wizytówki ze zdjęciem


Host Rotary Club zagranicznych będą:

 • Pełne wyżywienie
 • Kieszonkowe (kwoty zmieniać)
 • Szkoła Zapisy Opłaty w lokalnych szkołach
 • Podróże, jedzenie i zakwaterowanie w Rotary wydarzeń


Nie uwzględnia się:

 • Odzież i osobiste przybory toaletowe
 • Paszport & Extra podróży (np. Eurotour podczas wakacji z innymi studentami)
 • Pamiątki i prezenty
 • Niektóre wycieczki szkolne
 • Leki
 • Nauczanie języka
 • Fundusz nadzwyczajny z około 500


Kwoty są różne, ale proponujemy pozwoli około 5.000 dolarów do 10.000 dolarów na dodatkowe wydatki w ciągu roku. Na przykład, Eurotour sam kosztuje około 3.100 dolarów. Oczywiście, trzeba wziąć pod uwagę te kwoty z tym, co normalnie kosztuje aby utrzymać się przez 12 miesięcy życia w domu.

Powered by Quick.Cms // Designed by TRC