• SPRZĘT DO TLENOTERAPII W WALCE Z COVID- 19
 • Wydarzenia
 • Kontakt

  Gorzowski Klub Rotariański
  Dystrykt: D-2231
  Nr klubu: 31846

  ul. Orląt Lwowskich 3
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. +48 600 183 595

 • Spotkania Klubu Rotary Gorzów

  Każdy wtorek w Hotelu Qubus
  ul. Orląt Lwowskich 3
  o godzinie 19.00

Short Term Exchange

Informacje ogólne

Dystryktalny Komitet Wymiany Młodzieżowej (D 2230 Youth Exchange Committee – Podkomitet Wymiany Krótkoterminowej) zaprasza do udziału w Programie Krótkoterminowej Wymiany Młodzieżowej.
Są to zwykle pobyty o charakterze wypoczynkowym, w formie obozów młodzieżowych organizowanych dla młodych ludzi z różnych stron świata, z częściowym pobytem u rodzin rotariańskich.
Językiem obowiązującym jest zwykle język angielski, ale mile widziana przez organizatorów jest umiejętność posługiwania się innymi językami, jak np. niemiecki w Niemczech.
Pobyty takie zawierają w sobie duże możliwości poznawcze, są szansą do nawiązania wielu kontaktów międzynarodowych.
Często są to obozy specjalistyczne (np. konne, narciarskie, żeglarskie, windsurfingowe itp.) i mogą być odpłatne. Zdeklarowany uczestnik takiego specjalistycznego obozu wnosi odpowiednią opłatę zazwyczaj na miejscu, w danym kraju.


Udział w Programie Wymiany Młodzieżowej jest możliwy tak dla dzieci rotarian, jak i osób spoza Rotary, zawsze jednak zgłoszenie, czyli Application Form (AF), musi być zaaprobowane przez władze odpowiedniego klubu Rotary.
Zaproszenia do udziału w wyjazdach typu Short Term napływają do Dystryktu od naszych partnerów zagranicznych głównie w okresie styczeń – kwiecień. Są to przeważnie propozycje z krajów europejskich. Zdarzają się też zaproszenia spoza Europy, co jednak wiąże się z większymi kosztami (bilety lotnicze) i z dłuższym okresem pobytu, tj. 4 – 6 tygodni oraz deklaracją przyjęcia na taki sam okres osoby z innego kraju.

Informacje szczegółowe

 • Wzór Aplikacji jest do pobrania na końcu tego artykułu
 • Aplikacje będą rozpatrywane w kolejności ich napływania do Przewodniczącego Komitetu Wymiany Młodzieżowej


    Krzysztofa Kopycińskiego na adres e-mail: biuro@kontakt.bydgoszcz.pl;


Do aplikacji prosimy dołączyć obligatoryjnie kartkę, na której prosimy podać preferowany kraj od 1-3 (np. 1-Niemcy, 2-Holandia, 3-Francja), jak również proponowany termin wyjazdu.
Pozwoli nam to na optymalne zaprogramowanie wyjazdów i ułatwi rozmowy z partnerami zagranicznymi;

    Do aplikacji należy dołączyć kserokopię dowodu opłaty w wysokości 350,00 zł, tytułem kosztów manipulacyjnych. Bez opłaty aplikacje nie będą rozpatrywane.

W przypadku niezakwalifikowania kandydata lub jego własnej rezygnacji zwrotowi podlega kwota 300,00 zł. Aplikacje nieczytelne oraz bez kserokopii dowodu wpłaty nie będą rozpatrywane.
Jednocześnie informujemy, że podobnie jak w latach ubiegłych, bezwzględnie pierwszeństwo przy kwalifikacji na poszczególne obozy ma młodzież, która jeszcze nie korzystała z tej formy wypoczynku.

Komisja Short Term przyjmuje aplikację od uczestników wymiany, przydziela uczestników na dany obóz, wstępnie przesyła aplikację do organizatora w danym kraju.


UWAGA !!! : Ostatnią instancją, która kwalifikuje uczestnika wymiany, jest bezpośredni organizator obozu w danym kraju.
Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na obóz od bezpośredniego organizatora (np. obóz w Niemczech) kontakt z tym organizatorem spoczywa na uczestniku wymiany.
Rola Podkomitetu Wymiany Short Term w tym momencie kończy się.

Informacje dodatkowe

 • Wiek uczestników 16 – 24 lata,
 • Czas trwania obozu: ok. 10 – 21 dni, przeważnie w okresie wakacyjnym, lipiec – sierpień. Zdarzają się też zaproszenia na obozy zimowe.
 • Uczestnika obciążają następujące koszty: dojazdu/powrotu do miejsca wskazanego przez organizatora, koszty wykupienia ubezpieczenia na wypadek śmierci, chorób, wypadków oraz odpowiedzialności osób trzecich, ubezpieczenie aparatów, kamer, laptopów oraz innych sprzętów elektronicznych osobistego użytku, kieszonkowe uczestnika. Pozostałe koszty pokrywają organizatorzy.
 • Obozy specjalistyczne płatne są najczęściej na miejscu w danym kraju przez uczestnika wymiany.UWAGA !!!

 • Aplikacje należy wypełniać w języku angielskim
 • a uczestniku wymiany spoczywa obowiązek kontaktu z Podkomitetem Wymiany SHORT TERM.
 • Wraz z przesłaną aplikacją uczestnicy wnoszą opłatę w wysokości 350,00 zł na konto:


Fundacja Polskich Klubów Dystryktu 2230 Rotary International
87-100 Toruń , ul. Grudziądzka 163
Raiffeisen Bank Polska S.A., Oddział w Krakowie
45 1750 1048 0000 0000 0501 0489

z dopiskiem „Wymiana krótkoterminowa

Do aplikacji prosimy dołączyć nr konta bankowego uczestnika lub rodziców w celu zwrotu opłaty za aplikację (w przypadku niezakwalifikowania kandydata).
Przygotowanie uczestnika oraz wyposażenie go w gadżety, tzn. proporczyki, znaczki itp. spoczywa na klubie Rotary, który go wysyła.
Prezydentów wszystkich klubów oraz osoby odpowiedzialne w klubach za wymianę prosimy w imieniu Podkomitetu SHORT TERM D-2230 o przekazanie tych informacji rodzicom młodzieży, która będzie ubiegała się o udział w programie wymiany krótkoterminowej w 2012 roku.

Powered by Quick.Cms // Designed by TRC