• SPRZĘT DO TLENOTERAPII W WALCE Z COVID- 19
 • Wydarzenia
 • Kontakt

  Gorzowski Klub Rotariański
  Dystrykt: D-2231
  Nr klubu: 31846

  ul. Orląt Lwowskich 3
  66-400 Gorzów Wlkp.
  tel. +48 600 183 595

 • Spotkania Klubu Rotary Gorzów

  Każdy wtorek w Hotelu Qubus
  ul. Orląt Lwowskich 3
  o godzinie 19.00

ZRZUTKA NA HUŚTAWKĘ KLEMENTYNKĘ

Huśtawka Klementynka to projekt Klubu Rotary w Gorzowie Wlkp. w ramach działalności na rzecz gorzowskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, z którym RC Gorzów Wlkp. współpracuje od wielu lat. 

Celem projektu jest zakup i zainstalowanie huśtawki, dostosowanej do potrzeb niepełnosprawnych podopiecznych gorzowskiego koła PSONI. Huśtawka umożliwia korzystanie z urządzenia osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich. Huśtawka zostanie zainstalowana na terenie należącym do koła PSONI. Wymagane będą prace konstrukcyjne i instalacyjne (postawienie ogrodzenia, zainstalowanie huśtawki i zabezpieczeń). Gorzowskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Niepełnosprawnych Intelektualnie będzie właścicielem huśtawki, będzie administrowało terenem i organizowało logistykę korzystania z urządzenia.

Huśtawka będzie dostępna dla kilkudziesięciu osób (ponad 70) niepełnosprawnych, będących pod opieką gorzowskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Koło PSONI skupia podopiecznych z miasta Gorzowa Wlkp. oraz powiatów gorzowskiego, strzelecko-drezdeneckiego i międzyrzeckiego. Huśtawka będzie stanowiła jedną z form rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz formę relaksu i rozrywki dla tych osób pod nadzorem opiekunów i rodziców. Huśtawka może być udostępniona również osobom niepełnosprawnym niezrzeszonym w PSONI, zamieszkałym na terenie Gorzowa Wlkp. i okolic.

Link do filmu - kliknij TUTAJ

Powered by Quick.Cms // Designed by TRC